Porucha

DISPOZÍCIA -Dow; m. 1. Absencia alebo porušenie poriadku; neporiadok. Všimnite si n. H. vo veciach, v dokumentoch. Odstrániť n. 2. Zastarané. iba pl. : poruchy, -o. Masové nepokoje. Továreň začala nepokoje. Všade tam boli masové n.

encyklopedický slovník. 2009.