Neúctivý

NEDOSTATOČNÝ týždeň; -theve, -a, -o. Neúčinné, neuctivé. H. teenager, cestujúci, predávajúci. Neboj sa, odpovedz mi! Zahrnutie hrubosti, neúcty. N-té poznámka. H. zlyhanie. Jeho smiech bol nepravdivý. Zmysly, príslovka. H. odpovedať, mlčať. H. správať sa.

encyklopedický slovník. 2009.