Neloialnosť

DĹŽKA -i; Dobre. 1. na nekvalitné. H. reč, správanie. H. politiky. H. Riaditeľstvo. 2. Nezákonný postoj. Ukážka n.

encyklopedický slovník. 2009.