Nelojálny

NIE DĹŽKA th; -lena, je on-line. Nie je verný nikomu. H. ľudí. Né správanie. Nth politika.

encyklopedický slovník. 2009.