Dezinfekčný prostriedok

DEZINFEKCIA -th, -e. Navrhnuté na dezinfekciu; dekontaminácia. D. riešenie. Piata látka.

encyklopedický slovník. 2009.