Disharmonize

DISHARMÓNOVANIE -zervy; NCW. 1. Múzy. Byť v disharmónii, prelomiť harmóniu. Zvuky rôznych tónov nie sú disharmonické. 2. Kniha. Byť v nezhode, nesúhlas, byť nekonzistentný s námetom. Aspirácie smb. sa navzájom disharmonizujú. Reprezentácie vzťahov v rodine sú často v reálnom živote disharmonizované.

encyklopedický slovník. 2009.