Vile

MERZKO Merse a more; adv. 1. do Vile. M. vôňa. M. smiať sa. M. cítiť sa. 2. vo funkciách. Besley. tale. Stav znechucenia, znechutenia, skúsenosti v smb. Všetko okolo m. Na srdce m

Encyklopedický slovník. 2009.