Nesúlad

RÔZNE -th; St. Absencia zlučiteľnosti. udalosti, javy atď.

encyklopedický slovník. 2009.