Diskrétny

NEBROSKY th, th. Nepribližujte pozornosť k vzhľadu, farbe atď. H-ay vzhľad. Tretia vec. H. vzor. N krása ruskej krajiny. Nie veľmi dobré, príslovka. Dress up n.

encyklopedický slovník. 2009.