ŠTART MINE

prvým vkladom - vedenie výkopy (priekopy, hriadele , vrty atď.), ktoré otvárajú prístup z povrchu k ložiskám nerastov.

Veľký encyklopedický slovník. 2000.