Zľava

ZĽAVA viď nižšie. Zľava.

encyklopedický slovník. 2009.