Nekoherentné

NEZNÁME týždeň; -no, -no, -no. Chýba logické spojenie, sekvencia; nekoherentné (o myšlienke, prejave atď.). H. konverzácie. H slová. Vymazal niečo úplne n-t. Je to inkoherentné, príslovie. H. hovoriť, hovoriť. Nekonzistentnosť a; Dobre.

encyklopedický slovník. 2009.