Disciplinovaní

Disciplinovaný -s, -s ..; -van, -vanna, -no. Zvyknutý alebo zvyknutý na prísnu disciplínu (1.D). D. študentom. D. Pracovné. Disciplinovaný, príslovia. Behave d disciplínu, S.; Dobre. D. podriadení. Vyučujte a. Ohodnoťte pracovníka.

encyklopedický slovník. 2009.