Disciplína

DISKIPLÍNA -rok; disciplinovaný; -van, -a, -o; komunikácie. a nsv. niekto. Zvyknúť - zvyknúť na disciplínu (1.D). Zodpovednosť za učenie detí. Potrebujete spoločnosť. Aby ste boli disciplinovaní, je to; Strahd.

encyklopedický slovník. 2009.