Vyhodiť

DISCARD Vyhodiť.

encyklopedický slovník. 2009.