Diotréf

(božsky napájaný) (3Ioan 1: 9.) - kresťania apoštolskej cirkvi. Podľa posúdenia apoštolov možno predpokladať, že v cirkvi obsadil dôležité miesto, aj keď nebol v ňom biskup. Má titul: 999, ktorý miluje byť vynikajúci, a hovorí sa, že neuznal autoritu apoštola a povinnosti pohostinnosti. Apoštol prisľúbil Gaiovi pri svojom príchode, aby osobne pripomínal takéto skutky Diotrefy, . , pravdepodobne, aby ho vystavili celému spoločenstvu veriacich. Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.