Dionysus

alebo Bacchus ( 2Mak 6: 7) - pohanský boh vína; podľa Homera, len šíleného psa a navyše útechu smrteľníkov; neskôr bol považovaný za boha plodnosti, civilizácie, šťastia. Na počesť Dionýza, alebo Bacchus, rôzne oslavy boli založené (Bacchanalia), sprevádzaný radom rozzúriť, opilstvo, hýrenie a AL. Práve tieto festivaly sa pokúsili vstúpiť a Židmi v čase Antiochus Epiphanes, nútiť ich k účasti na slávnostnom sprievode na počesť Dionýza, s brečtanom vencami na hlavách. (Ivy, rovnako ako hrozno a iné boli považované za venované Dionysovi).

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.