Diamant

(Ex 28: 18, Ezekiel 3: .. 9) - tretí gem v druhej rade kameňov rozsudku pancier veľkňaza, najťažšie a najcennejšie z drahokamov, to sa vyskytuje hlavne v Východnej Indie a Brazílie. Diamant pozostáva z čistého uhlia a keď je vystavený silnému ohňu, úplne ho spálí. Diamant je celkom transparentný, zvyčajne sa nazýva diamantom prvej vody. O diamante sa spomínajú drahé kamene tyrianského kráľa (Ezechiel 28: 13). V (Jeremiáš 17: 1) nápis hriechu Júdovho s diamantovým bodom vyjadruje hĺbku a nezmazateľnosť tohto.

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.