Depopulácia

DEPOPULÁCIA -i; Dobre. [z lat. de- a francúzštiny. obyvateľstvo] Zníženie absolútnej populácie obyvateľstva. krajiny alebo územia; pokles reprodukcie populácie. Rýchle, nevyhnutné atď. Hrozba vyľudnenia. Funkcie depopulácie.

encyklopedický slovník. 2009.