Dandamaev Mohammed Abdul-Kadyrov

Dandamaev Mohammed Abdul-Kadyrov (b. 1928), historik a orientalista, člen korešpondent Ruskej akadémie vied (1997). Zamestnanec pobočky Petrohradu Ústavu orientálnych štúdií Ruskej akadémie vied. Pracuje na dejinách starovekého Východu, najmä na Assiro-Babylónii a Iráne.

Veľký encyklopedický slovník. 2000.