Kríž

SCRIPT -a; m. 1. Ten, kto konvertoval na kresťanstvo tým, že opustil iné náboženstvo. O Židoch, ktorí prijali pravoslávnosť. 2. Zanedbané. O koho, kvôli materiálnym výhodám, opustil svoje predchádzajúce presvedčenie, ideály. Križovatky, a; pl. b. -tok, dátumy. -tkam; Dobre.

encyklopedický slovník. 2009.