Súd. 12: 14 je ... Čo je to súd? 12: 14? 2020

Súd. 12: 14 je ... Čo je to súd? 12: 14? 2020
Má štyridsať synov a tridsať vnukov sediac na sedemdesiatich osloch; on odsúdil Izrael osem rokov. Súd. 5: 10

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.