Základný kameň

kraeug'olny k'amen (Rim 38: 6..; Príklad 28: 16; Zech 4: (cm kameň.) .. 7, Zech 10: 4.; 1 Pt 2: 6.; Ef. 2: 20) je pevný kameň vyrezávaný zo skaly a položený v uhle na pripevnenie priľahlých stien (Jer 9:29 porovnávaný Jer 51: 26, Mat 21: 42). ( pozri kameň) Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.