Carl Czerny (Karel)

Carl Czerny (Karel) (1791-1857), rakúsky klavirista, pedagóg a skladateľ. Na vzniku slovenského. Pianista -virtuoz, cestoval miest v Európe (v roku 1846 v Odese). významne prispela k rozvoju jeho inštruktážne klavírny literatúry (štúdia a cvičení, rad "škôl", a tak ďalej. n.). Editor z klavírnych diel JS Bacha, D. Scarlattiho . Opera, omše, requiem a iné spisy

Collegiate Dictionary 2000

.. <- 1 ->