Celtsah

(1 Sam (ochrana proti slnku) 10: 2) je mesto pokolenia Benjamínovho. Samuel pomazal Saula za kráľa, v znamení pomazanie tieto veci učinil Hospodin poslal Saul Tseltsah, kde sa stretol dvoch mužov pri hrobe Ráchel, a oni mu povedať, že ovce, ktoré hľadal Saulom, našiel a teraz otec sa obáva z dôvodu Sám Saul.

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.