Bunak Victor Valerianovich

Bunak Victor Valerianovich (1891-1979), antropológ, doktor biologických vied (1935), profesor (1925). Jeden zo zakladateľov sovietskej antropologickej školy. Pracuje na problematike antropogenézy, rakológie, ľudskej morfológie.

Veľký encyklopedický slovník. 2000.