Buyanov Roman A.

Buyanov Roman A. (1927 str.) - ruský chemik, dopisujúcí člen Ruskej akadémie vied (1991, zodpovedajúci člen sovietskej akadémie vied od roku 1981). Transakcie na katalýze, výskum vlastností katalyzátorov a vedecké základy ich prípravy. Leninova cena (1960).

Veľký encyklopedický slovník. 2000.