Budha

Budha - védskej a hinduistickej mytológie, personifikácia planéty Merkúr, syn Somy a Tara.

Veľký encyklopedický slovník. 2000.