Emirát Buchary

emirátu Buchary - stav, v st Ázia v rokoch 1747-1920, od roku 1868 vassal ruskej ríše. Hlavným mestom je Bukhara. Emíri z dynastie Mangyt. Revolúcia 2. 7. 1920 s pomocou Červenej armády zvrhla moc emiru, 8. 10. 1920 vyhlásila Bukharovu ľudovú sovietsku republiku.

Veľký encyklopedický slovník. 2000.