Bukurešť mierová zmluva - to je ... Čo je zmluva v Bukurešti? 2020

Bukurešť mierová zmluva - to je ... Čo je zmluva v Bukurešti? 2020

zmluva Bukurešti 1913 - dokončil 2. balkánske vojny (pozri balkánskych vojen 1912-13.).

Veľký encyklopedický slovník. 2000.