Brugman (Brugmann) Carl

Brugmann (Brugmann), Karl (1849-1919) - nemecký lingvista, cudzie člen korešpondent Petersburg An (1893). Jeden zo zakladateľov Younggrammatismu. Práca na komparatívnej gramatike indoevropských jazykov.

Veľký encyklopedický slovník. 2000.