Берос

Beros (Greek,. Babylon Belrushu.) (Cca 350-280 pr ...) - Babylónsky historik, kňaz v chráme boha Marduka. Autor histórie Babylónie (v gréčtine), fragmentárne informácie, z ktorých prišli spisy starovekých a byzantských historikov.

Veľký encyklopedický slovník. 2000.