Brynner (Brynner) Yul

Brynner (Brynner) Yul (1915 alebo 1916-1985), americký herec. Narodil sa v Rusku, strávil svoje mládež vo Francúzsku, bol spevák v kabarete, akrobat v cirkuse, strojník scény. Po presťahovaní do Spojených štátov, pôsobil ako divadelný herec a dosiahol úspech v muzikáli "Kráľ a ja". V kine v roku 1949. Filmy: "The King and I" (film adaptácia divadelnej hry), "Bratia Karamazovci", "Sedem statočných", atď

Collegiate Dictionary .. 2000.