Brežnev Dmitri Danilova

Danilova Dmitriy Brežnev (1905 - 1982) - ruský agronóm, pestovateľ, chovateľ, akademik Akadémie poľnohospodárskych vied (1956), Hrdina socialistickej práce (1975). Práce na biológii zeleninových plodín. Pod vedením Brežneva vznikol systém na produkciu osiva zeleninových rastlín. Štátna cena ZSSR (1952).

Veľký encyklopedický slovník. 2000.