Borovik-Romanov Victor Andrew S.

Borovik-Romanov Victor Andrew S. - fyzik, akademik Ruskej akadémie vied (1991, Akadémia vied ZSSR v roku 1972). Hlavné práce na antiferromagnetizme. Otvorený piezomagnetizmus.

Veľký encyklopedický slovník. 2000.