БОРКОЛДОЙ

BORKOLD je chrbticou v Inner Tien Shan. Dĺžka cca. 100 km. Výška 5049 m. Semi-púštna vegetácia. Na severnom svahu ľadovcov.

Veľký encyklopedický slovník. 2000.