BIG

Marsh -. Príliš vlhký povrch zeme, porastené vlhkosť milujúci rastliny. V bažinách je zvyčajne nahromadenie nerozložených rastlinných zvyškov a tvorba rašeliny. Najmä v severnej pologuli; celková plocha cca. 350 miliónov hektárov.

Veľký encyklopedický slovník. 2000.