BOC (vos) Martin

BOC (Foz) (vos) Maarten de (1531 / 32-1603) - holandský maliar pôsobil v Antverpách. Viacero rokov strávil v Taliansku, v Ríme a v Benátkach, kde ako krajinný maliar sa zúčastnil diela Tintoretto. V Antverpách, maľované kostoly, autor niekoľkých portrétov.

Veľký encyklopedický slovník. 2000.