BOARD

BOARD (nil.) Boort - kryštály a kamenivo z nekvalitného diamantu, nevhodné na rezanie. Používa sa ako brúsne materiály.

Veľký encyklopedický slovník. 2000.