Označiť

TIGHTURE Zraziť a krvácať.

encyklopedický slovník. 2009.