Emisie

EMISIE t. Prof. ten, ktorý je vyhodený (4 číslice); skladacie.

encyklopedický slovník. 2009.