Rúhanie

(Lev 24: .. 11, 15, 16) - jeden z najťažších hriechov, ktorý spočíva v tom, prednášať tučne . a rouhačské slová proti Bohu a Božia prozreteľnosť podľa Mojžišovho zákona o rúhaní je trestané smrťou, totiž vinným bola prijatá von z tábora a ukameňovali (Lev 24:. 15, 16). medzi druhmi bogohuleniya, najmä ťažký hriech rúhanie proti Duchu Holy (Matthew 12:. 31, 3.marca:. 28, 30), podľa prikázaní Spasiteľa: " , každý hriech aj rúhanie bude ľuďom odpustené, ale rúhanie proti ucho nie je len človek, či už v tomto veku alebo v budúcom "(Matúš 12:. 31, 32). Hymeneus a Alexander sú uvedené v 1. liste s Pavla Timotejovi (1 Tim .. 1: 20), za rúhanie boli apoštoli hrozného trestu, a do budúcnosti, podľa Božieho slova, úsudok takých ľudí nie je pomalý, a ich zahynutie nespí (2 Petr 2: 3, Jude 1: 8 - .. 11, 14, 15).

Biblia, Starý a Nový zákon, synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.