BLAGOVEST

Blagovest - slávnostné kostolné zvony, predviedol zvončeka.

Veľký encyklopedický slovník. 2000.