Nepohlavné rozmnožovanie

nepohlavné rozmnožovanie -. Násobenie organizmov, vyznačujúci sa tým, že chýba sexuálna procesu a dochádza bez zapojenia gamét. Realizuje schizogony, vo forme vegetatívnom množenie, ako aj použitie špeciálnych formácií -. Spore atď Nepohlavné reprodukcie zvyčajne strieda s pohlavného rozmnožovania.

Veľký encyklopedický slovník. 2000.