Bigelow (Bigelow) Catherine

Bigelow (Bigelow) Catherine (1951 str.) - Americký filmový režisér, scenárista a výtvarník. Ona debutovala vo filme v roku 1987 vo filme "Na Twilight". Bigelow režijné štýl vyznačuje prísnou, "mužské" spôsobom, a osobitným dôrazom na vizuálnu stránku filmu. V roku 1995 uviedla rozsiahlu filmovú utópiu "Strange Days".

Veľký encyklopedický slovník. 2000.