Bezer

B'etser (zlatá alebo strieborná ruda) -a) (Deuteronómium 4: 43; Joshua 20: 8; Joshua 21: 36) - Levitovia a mesto mesta útočisko na juhu dedičnosti Reuben ... Hesseon (v 1 kap. 6: 78 sa volá Bozor); b) (1 Chronicles 7:. 37) - analógové. Beera, b.

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.