Bethshemis

Vefsam'is (dom slnka) y) (Joshua 15:. 10; 1 Sam 6:. 9, 12-15, 18-20, 3Tsar 4: 9.; 4Tsar 14:. 11, 13; 1Pa 6:. 59; 1Pa 25: 21. . 23 1 Chrono 28: 18) - mesto na západnej hranici dedičstva Judy, v údolí rieky Sorek, ktorý sa nachádza na vysokom kopci, plochý kameň vrchol, ktorý, zdá sa, a bol nazývaný "rock", na ktorom bol uložený do archy (mesto dostalo Fr. Ceni) (NAV 19: 41 s názvom Il Shemesh, a Nav 21: 16 - Bét-šemeša); .. ( pozri Jerez i). B) (Joshua 19:. 22) - analógové. Aves; c) (Jozue 19:38, Rozsudok 1: 33) je mesto severne od dedičstva Neftaliho.

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.