BETA (Bethe) Hans Albrecht

BETA (Bethe) Hans Albrecht (1906 str.) - teoretický fyzik. V roku 1933 emigroval z Nemecka, od roku 1935 do Spojených štátov. Základné práce v oblasti kvantovej mechaniky, jadrovej fyziky, teórie kvantovej pevnej látky, astrofyziky. Poukázal na najpravdepodobnejšie cykly termonukleárnych reakcií v hviezdach. Členom vytvorenia prvej atómovej bomby. Nobelovu cenu (1967). Zlatá medaila je. Lomonosovská akadémia vied ZSSR (1990).

Veľký encyklopedický slovník. 2000.