BERTELSMAN

"BERTELSMAN" je publikačná a tlačová obava. Centrum v Gütersloh (Nemecko). Založil ho K. Bertelsmann v roku 1824, vydavateľstvo od roku 1835. V rokoch 1950-80 zjednotil sv. 100 polygrafických a iných firiem krajiny a zahraničných. Vyrába umelecké, vedecké, encyklopedické (vrátane "Lexikoteka" v 26 zväzkoch od roku 1972), referenčná, vzdelávacia a iná literatúra, kompaktné pásky a video disky. Distribuuje produkty najmä prostredníctvom siete kníh a hudobných klubov.

Veľký encyklopedický slovník. 2000.