Sergej Bernstein Ignatieva

Sergej Bernstein Ignatieva (1892-1970), lingvista, profesor na moskovskej univerzite a ďalších vysokých škôl. Patrila do lingvistickej školy v Petrohrade (Leningrad). Konanie o problémoch všeobecnej lingvistiky, fonetiky, teóriu verše, a iní. On hral hlavnú úlohu pri tvorbe štrukturálnej lingvistiky v Rusku, vo vývoji porovnávacej metódy v jazykovede. Rozvinulo vedecké princípy výučby ruského jazyka non-ruština.

Veľký encyklopedický slovník. 2000.